Dnes bylo oznámeno, že Evan Bogerd se stal vítězem první ceny národní improvizační soutěže během Bach Festivalu Dordrecht. Hans van Haeften vyhrál druhou cenu. Součástí první ceny je účast v prvním kole v Haarlemu. Výsledkem bylo, že dnes bylo vyhlášeno všech osm kandidátů Haarlemské mezinárodní improvizační soutěže. Letos se soutěže účastní tři nizozemští kandidáti.

Kromě Evana Bogerda a Hanse van Haeftena si také Maurits Bunt a Bas Koster mohli vybrat dvě témata pro své dvě improvizace ze tří dnešních úkolů v Grote Kerk v Dordrechtu: improvizace kolem BACH, improvizace založená na písni „Ano“. , dal bych přednost I' (Zpěvník 945, melodie Herberta Beuerleho) a improvizaci na základě Exodus 32: 15-20. S posledně jmenovaným lze volitelně použít tři hudební témata. Muselo se hrát na varhany Bach i Kam. Porota ve složení Zuzana Ferjenčíková, Gerben Mourik a Jan Hage jednomyslně vybrala jako vítěze Bogerda.

V dubnu bylo ze zaslaných nahrávek vybráno prvních sedm účastníků haarlemské soutěže: Sebastian Benetello, Marcel Eliasch, Niklas Jahn a David Kiefer z Německa, Švýcar Cyril Julien a Nizozemci Harmen Trimp a Wouter van der Wilt. Osmé místo bylo vyhrazeno vítězi celostátní improvizační soutěže v rámci festivalu Dordrecht Bach, a tím byl Evan Bogerd.

Ve dnech 20., 22. a 23. července se v Haarlemu bude konat mezinárodní porota ve složení Zuzana Ferjenčíková (SLO/A), Vincent Thévenaz (CH), Dominik Susteck (D), Martijn Padding a Gerben Mourik (NL), jíž předsedá Ansgar Wallenhorst (D) hodnotí výkon osmi účastníků. Zadání, která zůstanou uchazečům utajena až hodinu před jejich vystoupením, budou opět velmi rozmanitá a budou také zvláště pestrým kláním kombinací různých uměleckých forem. Ansgar Wallenhorst, který v dubnu zasedal ve výběrové porotě, potvrzuje: „Letos byla úroveň přihlášených prací pozoruhodně vysoká. Zdá se, jako by improvizace zažívala mezinárodní oživení. V každém případě to slibuje, že to bude velmi atraktivní soutěž!“

 

Foto: Dordrecht, 22. června 2022. Evan Bogerd (vpravo, první cena), Hans van Haeften (druhý zprava, druhá cena), Cor Ardesch (tvůrce improvizačních úkolů) a porota (zleva: Gerben Mourik, Jan Hage, Zuzana Ferjenčíková a předseda Peter Ouwerkerk).
Foto: Geerten Lifting

Přejít na obsah